Strona Główna Strona Główna
>>> Nabór kandydatów
 

 Urząd: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

             96-100 Skierniewice

             ul. Batorego 64

Stanowisko: starszego referenta w Wydziale Rekrutacji (umowa na czas określony, w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

Miejsce pracy: Skierniewice

Termin składania dokumentów: 13.04.2018r.

Status ogłoszenia: Nabór zakończony (ogłoszenie Nr 25227)

Wybrany kandydat (imię i nazwisko) : p. Karolina JANUS, zam. Skierniewice

Uzasadnienie:

Kandydatka bardzo dobrze została oceniona przez komisję rekrutacyjną.
Pani Karolina JANUS wykazała się  bardzo dobrą znajomością przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętności obsługi komputera w środowisku Microsoft Office. Ponadto, podczas rozmowy indywidualnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością problematyki objętej zakresem obowiązków i struktur wojskowych. Ponadto posiada umiejętność stosowania prawa w praktyce. Dodatkowym atutem Pani Karoliny JANUS jest doświadczenie
w pracy w administracji wojskowej oraz praca z interesantami.  Wyżej wymieniona kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku starszego referenta.