Strona Główna Strona Główna
>>> Struktura organizacyjna
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. z 2017 r. poz. 626).


strukturę organizacyjną Wojskowej Komendy Uzupełnień tworzą wydziały:

1) Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
2) Rekrutacji.

Do kierowniczych stanowisk Wojskowej Komendy Uzupełnień należą:

1) Wojskowy Komendant Uzupełnień;
2) Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień – Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami;
3) Szef Wydziału Rekrutacji.