Strona Główna Strona Główna
Informacje bieżące
 
2016-12-13 12:50:35
Kwalifikacje w Batalionie Reprezentacyjnym WP
BR WP

 

 

1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w  Warszawie to:

    - prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

    - udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

    - atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w batalionie reprezentacyjnym WP w Warszawie w stopniu "szeregowego"

Uposażenie zasadnicze - 2900,00 zł;

Dodatek za długoletnią służbę wojskową - od 3% uposażenia zasadniczego po 3 latach służby wojskowej (87,00 zł), 6% po 6 latach (174,00 zł), 9% po 9 latach (261,00 zł)

Dodatek służbowy (z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych) - 225,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy - 900,00 zł (dla Warszawy)

Razem ok. 3500,00 zł netto

Inne nalezności finansowe (raz w roku):

Dodatkowe uposażenie roczne - 3212,00 zł;

Gratyfuikacja urlopowa (na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza) - 1015,00 zł;

Równoważnik mundurowy (nieopodatkowany, płatny w miesiącu kwietniu każdego roku) - 2332,00 zł;

Ponadto:

Zasiłek na zagospodarowanie (po zawarciu drugiego kontraktu) - 3212,00 zł;

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb (za każdą służbę) - 50 zł

3. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie reprezentacyhjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017 roku:

    12 stycznia
    02 lutego
    02 marca
    06 kwietnia
    11 maja
    01 czerwca
    06 lipca
    03 sierpnia
    07 września
    05 października
    16 listopada
    07 grudnia

tel. brepr WP: 261-848-731

tel. WKU: 261-442-306, 261-442-300