Strona Główna Strona Główna
>> Jednostki i terminy kwalifikacji
 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

                                                                                                 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej  informujemy, że nabór prowadzą niżej wymienione jednostki wojskowe.

Kandydat udający się na kwalifikację do jednostki wojskowej powinien posiadać:

► dokument tożsamości - dowód osobisty, książeczka wojskowa;
► dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
► zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
► strój sportowy;
środki piśmiennicze.

Jednostki wojskowe prowadzące nabór do zawodowej służby wojskowej:


 • JW 2748 Wrocław - w dniu 28 czerwca 2017r.
- w korpusie oficerskim (22G03)
- w korpusie podoficerskim (30B21, 22G21,22G24, 22G25, 38T27, 28B33)- w korpusie szeregowych (22G65, 38T64, 28B65, 28B61)
tel. JW 261-669-969, 261-669-921
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 • JW 4392 Nowy Glinnik - w dniu 29 czerwca 2017r, o godz. 08:00
tel. JW 261-167-614
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300 • 31 WOG Zgierz - po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie oficerów (por./kpt.)
- w korpusie podoficerów 
tel. JW 261-442-076
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300


 • 10 Brygada Logistyczna Opole - każdy drugi wtorek miesiąca od kwietnia (oprócz czerwca i lipca) 2017r.o godz. 08.30
- w korpusie szeregowych
tel. JW 261-625-073, 261-625-093
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300
 • 6 batalion logistyczny (JW 4686) Kraków - 13 września, 11 października, 8 listopada, 13 grudnia 2017r.
tel. JW 261-134-466, 261-134-022
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • JW 1328 (18 batalion powietrznodesantowy) Bielsko-Biała - 21 czerwca, 6 i 20 września, 4 i 15 października, 8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia 2017r. 
tel. JW: 261-123-432, 261-123-241
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300
 • 6 bpd (JW 4115) Gliwice -  28 czerwca, 6 i 27 września, 4 i 25 października, 8 i 29 listopada, 6 i 13 grudnia 2017r.
tel. JW 261-111-726, 261-111-718
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-30
 • 6 bdow (JW 4009) Kraków - 4 lipca, 29 sierpnia, 29 września, 10 października, 14 listopada, 05 grudnia 2017r.
- w korpusie podoficerów: technik podoodziału, dowódca plutonu
- w korpusie szeregowych: kierowca elektromechanik, kierowca, zwiadowca
 tel. JW 261-135-652, 261-135-538, 261-135-537
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-30
 • Batalion Reprezentacyjny WP Warszawa - 06 lipca, 03 sierpnia, 07 września, 05 października, 16 listopada, 07 grudnia 2017r. - po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez stonę internetową http://brepr.wp.mil.pl
tel. JW 261-848-731
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300
 • 16 bpd (JW 4495) Kraków - 27 czerwca, 12 i 26 września, 10 i 24 października, 14 i 28 listopada, 05 i 12 grudnia 2017r.
tel. JW 261-134-502, 261-134-551
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-30

 • JW 2901 (5 pułk inżynieryjny) Szczecin - Podjuchy - każda środa - najbliższy termin 21 czerwca 2017r. o godz. 08.00
Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych oraz życiorys CV
- w korpusie szeregowych zawodowych
- w korpusie podoficerów zawodowych
- w korpusie oficerów zawodowych
tel. JW 261-454-788
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • JW 4393 Leźnica Wielka - każdy wtorek o godz. 08.00
- w korpusie szeregowych zawodowych
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 • JW 1596 Złocieniec - po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach: kierowca BWP, kierowca kat. C, kierowca kat. C+E.
tel. JW 261-465-018
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • 15 Brygada Zmechanizowana (JW 3797) Giżycko - każdy poniedziałek o godz. 08.00
tel. JW 261-335-232
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300

 • 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz 
- w korpusie oficerów na stanowiska - Zastępca Głównego Księgowego (mjr), Oficer (por./kpt.), Szef Służby (por./kpt.), Kierownik Ambulatorium (por./kpt.)
- w korpusie podoficerów (Kierownik Laboratorium, Starszy Magazynier)
tel. JW 261-444-364
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-30


 • 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 4808) Gołdap - każdy poniedziałek po uzgodnieniu telefonicznym o godz. 10.00
- wiek poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
tel. JW 261-336-244
tel.  WKU: 261-442-318, 261-442-300


 • 4 Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk - każdy wtorek i piątek po uzgodnieniu telefonicznym
- w korpusie podoficerów zawodowych
tel. JW 261-625-093
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 • 17 Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz - każdy wtorek o godz. 08.00
- w korpusie szeregowych zawodowych
tel. WKU 261-442-318, 261-442-300

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie - w każdy czwartek  godz. 08.00
- w korpusie szeregowych zawodowych
tel.  JW: 261-686-241
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • 11 pułk artylerii Węgorzewo - każda środa godz. 07.30
ul. gen. J. Bema 7
- w korpusie szeregowych zawodowych
tel.  JW: 261-337-132
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300


 • JW GROM
tel. JW: 22 689-31-94, 22 689-31-91
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • JW KOMANDOSÓW
tel. JW: 34 352-03-25
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • JW FORMOZA
tel. JW: 58 626-68-94
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • JW AGAT
tel. JW: 32 46-14-31
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300
 • JW NIL
tel. JW: 12 455-25-05
tel. WKU: 261-442-318, 261-442-300Bliższych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 261-442-318, 261-442-300