Strona Główna Strona Główna
>> Szkoły podoficerskie
 

 

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

.

Decyzja Nr 53/MON

Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018r. w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.(Dz.Urz. z 2018, poz. 59)

**************************************************

DECYZJA Nr 95/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z  dnia
25 lipca 2018r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r. (Dz.Urz. MON poz. 104)

**************************************************

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. Nr 152, poz. 1025) z dniem 1 stycznia 2011r. zostały utworzone następujące szkoły podoficerskie:

  1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86

061 857 59 55, 857 56 22
http://www.spwl.mil.pl/

  2. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303

081 883 97 73
www.wsosp.deblin.pl/spsp

  3. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

76-271 Ustka Lędowo 1N

059 815 10 61
www.sp.mw.mil.pl