Strona Główna Strona Główna
>> Pomoc weteranom i poszkodowanym
 

Zgodnie z Decyzją Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska, w WSzW w Łodzi powołano koordynatora ds. pomocy osobom uprawnionym.


Zadania koordynatora w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w w Skierniewicach realizuje Szef Wydziału Rekrutacji

mjr Daniel JUREWICZ
tel.: 261-442-338, 261-442-300


Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

- weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani (żołnierze i pracownicy wojska);
- żołnierze oraz pracownicy wojska, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy);
- członkowie rodzin żołnierzy oraz pracowników wojska, którzy ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy) lub zmarli w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy).


Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony - WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

W Dowództwie Generalnym RSZ zadania w zakresie opieki nad rodzianmi poległych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska realizuje pełnomocnik Oddziału Słuzby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1) płk Jacek MELA.

ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok. 6

00-901 Warszawa

tel. 600-833-322

Od 1 lutego br. przy DG RSZ został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego.

tel. 22 682-59-40 czynny we wtorki w godz. 15.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00-13.00.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.1203).
2. Decyzja Nr 4/MO Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dziennik Urzędowy MON z dnia 9 lutego 2012 roku poz.4).