Strona Główna Strona Główna
>> Nabór do NSR
 

NABÓR ŻOŁNIERZY DO NSR

 

  • 11 batalion remontowy w Żaganiu - dnia 26 czerwca, 3 lipca, 07 sierpnia, 11, 25 września, 09, 30 października, 06, 27 listopada, 04, 18 grudnia 2018r.

Kandydat zgłaszający się do jednostki na kwalifikacje powinien posiadać ze sobą w szczególności:

- dowód osobisty - kserokopia

- książeczkę wojskową

- zaświdczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego

- strój sportowy (dres sportowy)

- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikazji zawodowych.

 

 

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stanowi bezpośrednie, ochotnicze wzmocnienie armii i jest obecnie jedną z najważniejszych dróg do zawodowej służby wojskowej.

Jeżeli ktokolwiek wyraża zainteresowanie powyższą ofertą prosimy o niezwłoczne złożenie stosownego wniosku wraz z załączonymi dokumentami w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać osobiście:

 

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach

ul. Batorego 64

96-100 Skierniewice

tel. 261-442-306, 261-442-300