Strona Główna Strona Główna
>> 2018 rok
 

.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach prowadzi nabór dotyczący przeszkalania kursowego kadry rezerwy w 2018r.

Głównym celem szkolenia kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP, w tym tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnych oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

1. Oficerskie

Kursy oficerskie przeznaczone są dla żołnierzy rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz wyszkolenie wojskowe, zawód lub wykształcenie zbieżne z niżej wymienionymi specjalnościami wojskowymi. W pierwszej kolejności podoficerowie rezerwy. Kandydaci powinni dodatkowo spełniać następujące wymagania: pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, posiadają wiek pozwalający na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat. Na kurs oficerski w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej, dopuszczeni są również kandydaci, bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie wyższe i zawód lub wykształcenie o kierunku zbliżonym do specjalności  wojskowej, w której będą szkoleni.

Specjalności Wojskowe:

 • Pancerno-zmechanizowana ogólna
 • Artyleria rakietowa - ogólna
 • Rozpoznania i Walki Elektronicznej
 • Inżynieryjna - ogólna
 • Ogólnokadrowa / Administracja wojskowa
 • Ogólnologistyczna


2. Podoficerskie
Kandydaci powinni mieć odbytą czynną służbę wojskową, posiadać wykształcenie średnie i nadany przydział mobilizacyjny, oraz posiadać wyszkolenie wojskowe, zawód lub wykształcenie zbieżne z niżej wymienionymi specjalnościami wojskowymi występującymi w potrzebach jednostek wojskowych. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym i Żandarmerii Wojskowej dopuszczeni są również kandydaci, bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie średnie i zawód lub wykształcenie o kierunku zbliżonym do poniżej wymienionych specjalności wojskowych.  

Specjalności Wojskowe:

 • Rozpoznanie artyleryjskie
 • Inżynieryjno-lotnicza Sił Powietrznych
 • Eksploatacja urządzeń radiolokacyjnych
 • Ogólnologistyczna
 • Gospodarka i zaopatrywanie


Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na w/w kursy jest złożenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Skierniewicach pisemnego wniosku o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie.

Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

We wniosku należy podać:


1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
2. datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
3. kod pocztowy i adres zamieszkania,
4. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
5. aktualne miejsce pracy,
6.wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej.

>> WNIOSEK do pobrania <<

Uczestnikom kursów przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące żołnierzom rezerwy uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych.

 

Szczegółowa informacja w WKU w Skierniewicach pod nr tel. 261-442-327