Strona Główna Strona Główna
>> Akty prawne
 

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn.zm)

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych. (Dz. U. z 2015r., poz. 575)

3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.(Dz. U. z 2015r. poz. 1518)

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej. (Dz. U. z 2015r. poz. 842)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wyopłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nie będącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015r. poz. 1520 z późn.zm.)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określania trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2016r. poz. 997)

7. Rozporządzenie Ministra Obrony Naodowej z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2015r.  poz. 229)

8. Rozporządzenie Ministra Obrony Naodowej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz żdódeł ich finansowania (Dz. U. z 2011r. Nr  140, poz. 822) FUNDUSZ NA NAGRODY

9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 948)