Strona Główna Strona Główna
>> Powiatowe Komisje Lekarskie 2018r.
 
KWALIFIKACJE 2018


Powiat kutnowski

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jagiełły 2

Kwalifikacje odbędą się w dniach: 01.03 - 27.03.2018r.
tel. 24 355-47-49, 601-810-291

Miasto Skierniewice

ul. Trzcińska 18
Kwalifikacje odbędą się w dniach: 05.03-21.03.2018r.
tel. 603-056-754

Powiat łowicki

S&M NATIVO MONDO Sp.z o.o.

ul. Warszawska 9a
Kwalifikacje odbędą się w dniach 04.04 - 27.04.2018r.
tel. 509-023-246

Powiat skierniewicki

Starostwo Powiatowe

ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Kwalifikacje odbędą się w dniach 10.04-20.04.2018r.
tel. 46 834-59-69

Powiat rawski

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 5
Kwalifikacje odbędą się w dniach 07.03 - 21.03.2018r.
tel. 46 814-53-04